Ova internet stranica je u aktivnom razvoju. Moguće su greške u prikazu iste ili ne prikazivanje stranice u potpunosti.
House 1
Potresi s Mag. ≤ 2
(od 2013.)
1150
House 2
Potresi s Mag. 3
(od 2013.)
160
House 3
Potresi s Mag. 4
(od 2013.)
37
House 4
Potresi s Mag. ≥ 5
(od 2013.)
5
Prikazuju se potresi na području Republike Hrvatske te kompletnom Jadranskom moru.

Nema novih potresa!

Danas 25.06.2021. do 14:52:09 nema zabilježenih potresa na području Republike Hrvatske i Jadranskog mora.

Broj potresa u posljednjih 7 dana

Omjer potresa od 2013.

Broj potresa u posljednjih 6 mjeseci